quinta-feira, 17 de julho de 2014

MENO PAŽINIMAS: MOKYTOJAS - MOKINYS


Kaina už abi knygas: 27 Eurai + pašto išlaidos
Kaina už kiekvieną knygą atskirai: 17 Eurų + pašto išlaidos

Dviejų dalių 2002 metų leidinyje pateikiami du dailės istorijos pagrindų pažinimo būdai įvairaus amžiaus žmonėms. Pirmoji dalis, skirta I-VI klasių mokiniams, paremta dailės istorijos raida, antroji, skirta VII-XII klasių mokiniams, paremta pagrindinių dailės šakų plastinių savybių apžvalga. Abiejų dalių medžiaga suskirstyta į skyrius, kurių turinys ir ypatumai aptariami skyrių pradžioje.
Leidinys sumanytas kaip teminė skirtingų dėstytojų darbo metodų ir rezultatų apžvalga, iliustruojama dailės istorijos pavyzdžiais ir mokinių darbais iš mokyklos archyvo nenurodant autoriaus. Taigi pateikiamą medžiagą sudaro du tarpusavyje susiję lygiai - tekstinis bei vaizdinis.

Pirmojoje leidinio dalyje, skirtoje I-VI klasių moksleiviams, pristatoma dailės istorijos raida: priešistorinė, Senosios Europos, Rytų kraštų ir primityviųjų tautų dailė, didieji Vakarų Europos dailės stiliai, modernizmo epocha, paskatinusi laisvės vėjų dvelksmą, ribų tarp klasikinių dailės šakų išnykimą, t.y. susiliejimą į sintetinį erdvės ir judesio meną, su kurio pagrindais vaikai susipažįsta teatro studijoje.


Antrojoje knygos dalyje, skirtoje VII-XII klasių moksleiviams bei visiems, besidomintiems menu, pateikiama atskirų dailės šakų plastinių ypatymų apžvalga, dėmesys sutelkiamas į linijinio, plokštuminio, erdvinio, virtualaus dailės kūrinio raiškos pažinimą bei interpretaciją. Taip pat pristatomi dailės istorijos raidos fragmentai, derinant teorines žinias ir praktines užduotis.


Sem comentários:

Enviar um comentário